Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

Trưởng Phòng Đấu Thầu Dự Án

Viện Tài Chính Vi Mô Và Phát Triển Cộng Đồng

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Dự Án Tại Hải Phòng

Công Ty TNHH An Biên Hải Phòng

 Thương lượng
 28/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình