Tuyển dụng nhanh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 30/08/2019
 Bình Dương
 8 triệu - 30 triệu
 28/08/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ
 6 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Đà Nẵng
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 18/09/2019
 Bình Định
 Thương lượng
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  31/08/2019
 Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định
 10 triệu - 12 triệu  31/08/2019
 Đà Nẵng
 10 triệu - 12 triệu  30/08/2019
 Bình Dương
 8 triệu - 30 triệu  28/08/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu  30/08/2019
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ
 6 triệu - 10 triệu  31/08/2019
 Đà Nẵng
 15 triệu - 20 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu  31/08/2019
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển