Tuyển dụng nhanh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 25/11/2019
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 25/11/2019
 Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 12/12/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 28/11/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bình Định

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu  01/12/2019
 Đà Nẵng
 10 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  15/12/2019
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Thái Nguyên
 7 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Lạng Sơn, Yên Bái

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Giám Sát Công Trình Nội Thất

 8 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

 8 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Giám Sát Thi Công

 8 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Đồng Nai

Kỹ Sư Cơ Điện Lương Cơ Bản 10-15 Triệu

 10 triệu - 15 triệu
 25/11/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Kỹ Sư Thủy Lợi Thu Nhập Trên 15 Triệu

 7 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển