Tuyển dụng nhanh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 12 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 17/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang
 7 triệu - 15 triệu
 31/10/2019
 Bắc Ninh
 7 triệu - 8 triệu
 31/10/2019
 Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Đồng Nai
 8 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 15 triệu - 20 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  31/10/2019
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 10 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/10/2019
 Bình Dương
 8 triệu - 12 triệu  31/10/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 9 triệu  30/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu  31/10/2019
 Cao Bằng
 6 triệu - 15 triệu  10/11/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 20 triệu  31/10/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển