Kosec Vietnam Co., Ltd

1 Thái Hà

Về công ty

 Số nhân viên: 10-25

 Website: Đang cập nhật

Công ty TNHH một thành viên có 100% vốn đầu tư Nhật Bản chuyên Thiết kế tủ điện, Sản xuất phần mềm; Tư vấn, thiết kế, phát triển giải pháp phần mềm (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); thiết kế website; Tư vấn quản lý chất lượng máy tính và hệ thống, máy tính; Tư vấn kỹ thuật; Tư vấn đầu tư; Dịch vụ tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp lý, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán); Dịch vụ nhập dữ liệu.

Chúng tôi đang tuyển dụng

Kosec Vietnam Co., Ltd đang tuyển dụng 34 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kỹ Sư Thiết Kế Bản Vẽ Cơ Khí

Kosec Vietnam Co., Ltd

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Biết Tiếng Nhật

Kosec Vietnam Co., Ltd

 7 triệu - 10 triệu
 25/04/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Bản Vẽ Cơ Khí

Kosec Vietnam Co., Ltd

 7 triệu - 10 triệu
 23/12/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Bản Vẽ Cơ Khí

Kosec Vietnam Co., Ltd

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Bản Vẽ Cơ Khí - Biết Tiếng Nhật

Kosec Vietnam Co., Ltd

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Bản Vẽ Cơ Khí - Biết Tiếng Nhật

Kosec Vietnam Co., Ltd

 7 triệu - 10 triệu
 08/09/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Bản Vẽ Cơ Khí - Biết Tiếng Nhật

Kosec Vietnam Co., Ltd

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân Biết Tiếng Nhật

Kosec Vietnam Co., Ltd

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Bản Vẽ Cơ Khí - Biết Tiếng Nhật

Kosec Vietnam Co., Ltd

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân Biết Tiếng Nhật

Kosec Vietnam Co., Ltd

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Bản Vẽ Cơ Khí - Biết Tiếng Nhật

Kosec Vietnam Co., Ltd

 Thương lượng
 31/03/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Bản Vẽ Điện/cơ Khí (biết Tiếng Nhật)

Kosec Vietnam Co., Ltd

 7 triệu - 10 triệu
 23/01/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Bản Vẽ Cơ Khí-điện (biết Tiếng Nhật)

Kosec Vietnam Co., Ltd

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2016
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Bản Vẽ Cơ Khí-điện Biết Tiếng Nhật

Kosec Vietnam Co., Ltd

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2016
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Bản Vẽ Cơ Khí-điện Biết Tiếng Nhật

Kosec Vietnam Co., Ltd

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2016
 Hà Nội

Tuyển dụng nhanh