Vica Manpower Vietnam

Địa chỉ: A15.2 tòa nhà SACOMREAL 584 - Số 758/1 Đường Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: www.facebook.com/vinhcat.vn

7

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Vica Manpower Vietnam đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 Thương lượng
 31/12/2022
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu
 30 triệu - 100 triệu
 31/12/2022
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 30 triệu - 100 triệu
 31/12/2022
 Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh, Hà Nội
 Thương lượng
 31/12/2013
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Khác
 Thương lượng
 31/12/2013
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Khánh Hòa, Khác
 Thương lượng
 31/12/2013
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khác
 Thương lượng
 31/12/2013
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khác

Nhà tuyển dụng hàng đầu