Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại và Dịch vụ BBT Việt Nam

Địa chỉ: BBT Building, 158 Thanh Bình, Hà Đông

Số nhân viên: 50-100

Website: https://babycuatoi.vn; https://intexvietnam.vn; https://cougarvietnam.vn

127

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại và Dịch vụ BBT Việt Nam đang tuyển dụng 6 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng Thu Nhập Từ 6-10tr

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 15 triệu
 30/04/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Phụ Kho - Thu Nhập Từ 6-10 Tr

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kho Thu Nhập 8-12 Tr Tháng

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng

Nhân Viên Giao Hàng Shipper Thu Nhập Từ 7-10 Tr

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 8 triệu - 15 triệu
 30/04/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Thương Mại Điện Tử

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng 7-15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Phòng, Nam Định

Nhân Viên Kế Toán Kho - Thu Nhập 7 -12 Tr

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng

Nhân Viên Giao Hàng Shipper 8-15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thực Tập Qtkd - Mkt - KT

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 Thương lượng
 28/02/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng

Nhân Viên Partime - Thực Tập Sinh Tmdt

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 3 triệu - 5 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng

Nhân Viên Bán Hàng 7-12 Tr

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng

Nhân Viên Thương Mại Điện Tử 7-12 Tr

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng

Kế Toán Viên - Kế Toán Thuế 7-10 Tr

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Hàng

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng

Nhân Viên Marketing - Thu Nhập 7-12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nam Định

Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng - Thu Nhập Khởi Điểm 7-12 Tr

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng

Kế Toán Tổng Hợp 7-15tr

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu