Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại và Dịch vụ BBT Việt Nam

Địa chỉ: BBT Building, 158 Thanh Bình, Hà Đông

Số nhân viên: 50-100

Website: https://babycuatoi.vn; https://intexvietnam.vn; https://cougarvietnam.vn

131

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại và Dịch vụ BBT Việt Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Giao Hàng Shipper 8-15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 8 triệu - 15 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai

Nhân Viên Kế Toán Kho - Thu Nhập 7 -12 Tr

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng

Nhân Viên Partime - Thực Tập Sinh Tmdt

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 3 triệu - 5 triệu
 31/07/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Phòng, Đồng Nai

Nhân Viên Thương Mại Điện Tử

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng

Nhân Viên Marketing - Thu Nhập 8-12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai

Nhân Viên Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 3 triệu - 5 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng

Nhân Viên Phụ Kho - Thu Nhập Từ 6-10 Tr

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương

Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng Thu Nhập Từ 6-10tr

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 15 triệu
 30/07/2019
 Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Kho - Thu Nhập 7 -12 Tr

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương

Nhân Viên Giao Hàng Shipper Thu Nhập Từ 7-10 Tr

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 8 triệu - 15 triệu
 30/04/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Kho Thu Nhập 8-12 Tr Tháng

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng 7-15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Phòng, Nam Định

Nhân Viên Kế Toán Kho - Thu Nhập 7 -12 Tr

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng

Nhân Viên Giao Hàng Shipper 8-15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng 7-12 Tr

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bbt Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu