VIJA TMC ., JSC

Địa chỉ: Khu CC2, Bắc Linh Đàm, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: www.vijatmc.com

55

việc làm

Giới thiệu về công ty

VIJA TMC ., JSC đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư

Vija TMC ., Jsc

 7 triệu - 10 triệu
 12/07/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 25/07/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 15/12/2017
 Hà Nội
 Thương lượng
 30/06/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2017
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2017
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2017
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2016
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư

Vija TMC ., Jsc

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2016
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2016
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu