CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

Địa chỉ: Khu CC2, Bắc Linh Đàm, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội

Số nhân viên: 100-200

Website: www.vijatmc.com

62

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Thiết Kế, Diễn Họa 3D Kiến Trúc Nội Ngoại Thất

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Đồ Họa 3D Game Artis, 3D Animation. - Mức Lương 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 10 triệu - 12 triệu
 01/08/2019
 Hà Nội

Nhân Viên IT

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 28/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Trưởng Bộ Phận Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 10 triệu - 12 triệu
 08/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế 3D Game Artis, 3D Animation

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 10 triệu - 12 triệu
 17/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế,gia Công Bản Vẽ 2D Kiến Trúc,xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 17/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kiến Trúc Diễn Họa 3D Nội Ngoại Thất

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2018
 Hà Nội

Kiến Trúc Diễn Họa 3D Nội Ngoại Thất

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2018
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 11/10/2018
 Hà Nội

Họa Viên Kiến Trúc

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 25/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội

Họa Viên Kiến Trúc

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Kiến Trúc Diễn Họa 3D Nội Ngoại Thất

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kiến Trúc Diễn Họa 3D Nội Ngoại Thất

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Diễn Họa 3D Kiến Trúc Nội Ngoại Thất

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội

Kiến Trúc Diễn Họa 3D Nội Ngoại Thất

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 15/12/2017
 Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 Thương lượng
 30/06/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Đồ Họa 3D Game Artis, 3D Animation

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kiến Trúc Diễn Họa 3D Nội Ngoại Thất

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu