Công ty TNHH A.D.A

Địa chỉ: 108 Thống Nhất - Phường Tân Thành

Số nhân viên: 50-100

Website: www.magiwan.com

67

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH A.D.A đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kinh Doanh (hcm)

Công Ty TNHH A.d.a

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 8 triệu
 15/05/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/05/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/05/2019
 Hồ Chí Minh
 20 triệu - 30 triệu
 15/05/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Thư Ký Kinh Doanh

Công Ty TNHH A.d.a

 5 triệu - 7 triệu
 15/04/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH A.d.a

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Thư Ký Kinh Doanh

Công Ty TNHH A.d.a

 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH A.d.a

 Thương lượng
 10/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH A.d.a

 5 triệu - 7 triệu
 10/06/2018
 Hà Nội

Thư Ký Kinh Doanh

Công Ty TNHH A.d.a

 5 triệu - 7 triệu
 25/01/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu