Công ty TNHH A.D.A

Địa chỉ: 108 Thống Nhất - Phường Tân Thành

Số nhân viên: 50-100

Website: www.magiwan.com

67

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH A.D.A không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kinh Doanh (hcm)

Công Ty TNHH A.d.a

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 8 triệu
 15/05/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/05/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/05/2019
 Hồ Chí Minh
 20 triệu - 30 triệu
 15/05/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Thư Ký Kinh Doanh

Công Ty TNHH A.d.a

 5 triệu - 7 triệu
 15/04/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH A.d.a

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Thư Ký Kinh Doanh

Công Ty TNHH A.d.a

 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH A.d.a

 Thương lượng
 10/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH A.d.a

 5 triệu - 7 triệu
 10/06/2018
 Hà Nội

Thư Ký Kinh Doanh

Công Ty TNHH A.d.a

 5 triệu - 7 triệu
 25/01/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu