Công ty cổ phần quốc tế VJEC

Địa chỉ: Số 38 đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: http://vjec.com.vn

54

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần quốc tế VJEC không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 10 triệu - 12 triệu
 28/04/2019
 Hà Nội

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 05/01/2019
 Hà Nội

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 26/11/2018
 Hà Nội

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 18/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Đối Ngoại (tiếng Nhật)

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 11/11/2018
 Hà Nội

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 20/11/2018
 Hà Nội

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 31/08/2018
 Hà Nội

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 31/07/2018
 Hà Nội

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật Tại Bình Thuận

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 10 triệu - 12 triệu
 23/08/2018
 Bình Thuận

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội

Giáo Viên Tiếng Hàn

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 02/04/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu