Công ty cổ phần quốc tế VJEC

Địa chỉ: Số 38 đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: http://vjec.com.vn

54

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty cổ phần quốc tế VJEC đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 10 triệu - 12 triệu
 28/04/2019
 Hà Nội

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 05/01/2019
 Hà Nội

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 26/11/2018
 Hà Nội

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 18/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Đối Ngoại (tiếng Nhật)

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 11/11/2018
 Hà Nội

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 20/11/2018
 Hà Nội

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 31/08/2018
 Hà Nội

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 31/07/2018
 Hà Nội

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật Tại Bình Thuận

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 10 triệu - 12 triệu
 23/08/2018
 Bình Thuận

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội

Giáo Viên Tiếng Hàn

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 02/04/2018
 Hà Nội

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vjec

 Thương lượng
 31/01/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu