Công ty CP sản xuất Rượu Việt

Địa chỉ: Phòng 102, Chung Cư G2 Thành Công, phố Nguyên Hồng, Ba Đình, Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: Đang cập nhật

59

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty CP sản xuất Rượu Việt không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Sản Xuất Rượu Việt

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Sản Xuất Rượu Việt

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Giao Hàng

Công Ty CP Sản Xuất Rượu Việt

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Giao Hàng - Hà Nội

Công Ty CP Sản Xuất Rượu Việt

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Giao Hàng - Hà Nội

Công Ty CP Sản Xuất Rượu Việt

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Giao Hàng - Hà Nội

Công Ty CP Sản Xuất Rượu Việt

 5 triệu - 7 triệu
 10/04/2016
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 25/03/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Giao Hàng

Công Ty CP Sản Xuất Rượu Việt

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Giao Hàng - Hà Nội

Công Ty CP Sản Xuất Rượu Việt

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Giao Hàng - Hà Nội

Công Ty CP Sản Xuất Rượu Việt

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Giao Hàng - Hà Nội

Công Ty CP Sản Xuất Rượu Việt

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Giao Hàng - Hà Nội

Công Ty CP Sản Xuất Rượu Việt

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2016
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 27/03/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Giao Hàng - Hà Nội

Công Ty CP Sản Xuất Rượu Việt

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2016
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu