Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao Việt- Thế Giới Vân Tay

Địa chỉ: 26 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: thegioivantay.com.vn

22

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao Việt- Thế Giới Vân Tay không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Phát Triển Đại Lý Khóa Vân Tay

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sao Việt- Thế Giới Vân Tay

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sao Việt- Thế Giới Vân Tay

 5 triệu - 7 triệu
 07/11/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Khóa Cửa Vân Tay

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sao Việt- Thế Giới Vân Tay

 7 triệu - 10 triệu
 28/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sao Việt- Thế Giới Vân Tay

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Online

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sao Việt- Thế Giới Vân Tay

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Online

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sao Việt- Thế Giới Vân Tay

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sao Việt- Thế Giới Vân Tay

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sao Việt- Thế Giới Vân Tay

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Đi Làm Ngay

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sao Việt- Thế Giới Vân Tay

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Đi Làm Ngay

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sao Việt- Thế Giới Vân Tay

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Đi Làm Ngay

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sao Việt- Thế Giới Vân Tay

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Đi Làm Ngay

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sao Việt- Thế Giới Vân Tay

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Khóa Vân Tay

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sao Việt- Thế Giới Vân Tay

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sao Việt- Thế Giới Vân Tay

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing Online

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sao Việt- Thế Giới Vân Tay

 Thương lượng
 31/03/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu