Công ty TNHH TMTH Tuấn Việt

Địa chỉ: Số 01 Mẹ Suốt, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Số nhân viên: 500-1000

Website: www.tuanviet-trading.com

360

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH TMTH Tuấn Việt đang tuyển dụng 29 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2019
 Quảng Ngãi

Nhân Viên Thị Trường

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 06/04/2019
 Quảng Ngãi

Nhân Viên Giao Hàng Theo Xe Tải

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Quảng Bình

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Đà Nẵng

Trưởng Nhóm Khảo Sát Thị Trường

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 12 triệu - 15 triệu
 20/04/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Khảo Sát Thị Trường

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 19/04/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh - Thị Trường

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 06/04/2019
 Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Ngãi

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 06/04/2019
 Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam

Nhân Viên Bán Hàng Làm Việc Tại Tp Vinh

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2019
 Nghệ An

Nhân Viên Kinh Doanh - Tại Quảng Bình

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Quảng Bình
 6 triệu - 12 triệu
 31/03/2019
 Bình Định, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Kế Toán Bán Hàng - Nha Trang

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 07/05/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Phát Triển Phần Mền

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh - Nha Trang

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 10 triệu - 12 triệu
 04/05/2019
 Khánh Hòa
 10 triệu - 12 triệu
 04/04/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Giao Hàng (lao Động Phổ Thông)

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2019
 Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2019
 Quảng Ngãi

Phó Phòng Hậu Cần

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 15 triệu - 20 triệu
 15/03/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Khảo Sát Thị Trường

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 10/03/2019
 Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Hoạt Náo & Trưng Bày

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Quảng Ngãi

Nhân Viên Trưng Bày Hàng Hóa - Nha Trang

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 05/03/2019
 Khánh Hòa

Lái Xe

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Giám Sát Bán Hàng - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 15 triệu - 20 triệu
 11/03/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Trưng Bày Hàng Hóa - Bồng Sơn

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2019
 Bình Định
 7 triệu - 10 triệu
 10/03/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh - Bồng Sơn

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 22/02/2019
 Bình Định

Kế Toán Bán Hàng

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2019
 Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng Tại Quảng Nam

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 15 triệu - 20 triệu
 28/02/2019
 Quảng Nam

Nhân Viên Trưng Bày Tại Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 09/03/2019
 Quảng Ngãi

Nhà tuyển dụng hàng đầu