Công ty TNHH TMTH Tuấn Việt

Địa chỉ: Số 01 Mẹ Suốt, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Số nhân viên: 500-1000

Website: www.tuanviet-trading.com

362

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH TMTH Tuấn Việt không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Bày Biện Tại Vĩnh Điện

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 25/04/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam

Giám Sát Bán Hàng Tại Ba Đồn

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 20 triệu - 25 triệu
 31/03/2019
 Quảng Bình

Nhân Viên Kinh Doanh - Thị Trường

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 14/04/2019
 Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Nam
 6 triệu - 12 triệu
 31/03/2019
 Bình Định, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Nhân Viên Khảo Sát Thị Trường

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 19/04/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Thị Trường

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 06/04/2019
 Quảng Ngãi

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2019
 Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 22/05/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Giao Hàng Theo Xe Tải

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Quảng Bình

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Đà Nẵng

Trưởng Nhóm Khảo Sát Thị Trường

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 12 triệu - 15 triệu
 20/04/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 06/04/2019
 Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam

Nhân Viên Bán Hàng Làm Việc Tại Tp Vinh

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2019
 Nghệ An

Nhân Viên Kinh Doanh - Tại Quảng Bình

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Quảng Bình

Nhân Viên Giao Hàng (lao Động Phổ Thông)

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2019
 Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Nhà tuyển dụng hàng đầu