Công ty TNHH TMTH Tuấn Việt

Địa chỉ: Số 01 Mẹ Suốt, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Số nhân viên: 500-1000

Website: www.tuanviet-trading.com

331

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH TMTH Tuấn Việt đang tuyển dụng 29 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Trưng Bày Tại Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 07/02/2019
 Quảng Ngãi

Nhân Viên Khảo Sát Thị Trường

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 07/02/2019
 Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng Tại Quảng Nam

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 15 triệu - 20 triệu
 07/02/2019
 Quảng Nam

Lái Xe

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 09/02/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam

Nhân Viên Hoạt Náo & Trưng Bày

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 09/02/2019
 Quảng Ngãi

Nhân Viên Trưng Bày Hàng Hóa - Bồng Sơn

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2019
 Bình Định

Nhân Viên Trưng Bày Hàng Hóa - Nha Trang

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 05/03/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Trưng Bày Hàng Hóa - Cam Ranh

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2019
 Khánh Hòa

Giám Sát Bán Hàng - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 15 triệu - 20 triệu
 11/03/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Bán Hàng - Cam Ranh

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 10/03/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh - Bồng Sơn

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 22/02/2019
 Bình Định

Nhân Viên Lái Xe - Nha Trang

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2019
 Khánh Hòa
 7 triệu - 10 triệu
 10/03/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh Dầu ăn Calofic

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 09/02/2019
 Quảng Ngãi

Giám Sát Bán Hàng Tại Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 15 triệu - 20 triệu
 07/02/2019
 Quảng Ngãi
 5 triệu - 7 triệu
 09/01/2019
 Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 15 triệu - 20 triệu
 01/01/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Nai

Giám Sát Bán Hàng - Phú Yên

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2018
 Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Bình Định
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Phú Yên

Giám Sát Bán Hàng - Ninh Hòa

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Trưng Bày Hàng Hóa - Sông Cầu

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Phú Yên

Giám Sát Bán Hàng Nha Trang

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2018
 Khánh Hòa

Kế Toán Quản Trị

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Đà Nẵng, Quảng Bình

Nhân Viên Giao Hàng Xe Máy

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 28/12/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Thanh Hóa

Nhân Viên Thời Vụ

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 29/12/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam

Giám Sát Bán Hàng

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 15 triệu - 20 triệu
 15/12/2018
 Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Nghệ An

Giám Sát Bán Hàng - Bình Định

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2018
 Bình Định

Nhân Viên Trưng Bày Hàng Hóa - Cam Ranh

Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Khánh Hòa
 6 triệu - 12 triệu
 15/12/2018
 Khánh Hòa, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi

Nhà tuyển dụng hàng đầu