Công ty TNHH Minh Phúc - MP Telecom

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Số nhân viên: 1000-5000

Website: mptelecom.com.vn

3010

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Minh Phúc - MP Telecom đang tuyển dụng 374 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/02/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/02/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 15/02/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2019
 Hà Nội

[hn-cskh] Nhân Viên Viettel Line Seeding - Trực Chat

Công Ty TNHH Minh Phúc - MP Telecom

 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/02/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2019
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu