Đồ Gỗ Nguyễn Hữu

Địa chỉ: Ấp dòng sỏi xã an tay bến cát Bình dương
Website: Đang cập nhật

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Đồ Gỗ Nguyễn Hữu không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Ấp dòng sỏi xã an tay bến cát Bình dương

Quy mô nhân sự
20 - 150 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
Đang cập nhật