Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN EDU

Địa chỉ: Số 204 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
Website: Đang cập nhật

Việc làm đang tuyển dụng

Chuyên Viên Tư Vấn (hà Nội)

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 12 triệu - 15 triệu
 19/01/2021
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân Viên Tư Vấn Giáo Dục_oe Từ Sơn 2

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 12 triệu - 15 triệu
 25/03/2021
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Tư Vấn Viên_ (oe Thiệu Hóa - Thanh Hóa)

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 12 triệu - 15 triệu
 25/03/2021
 Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 20/01/2021
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương

Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh_oe Lương Tài - Bắc Ninh

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 7 triệu - 10 triệu
 20/01/2021
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương

Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime_oe Lương Tài - Bắc Ninh

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 7 triệu - 10 triệu
 20/01/2021
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương

Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ_oe Lương Tài - Bắc Ninh

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 7 triệu - 10 triệu
 20/01/2021
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 20/01/2021
 Ninh Bình

Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh_oe Ninh Bình 2

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 7 triệu - 10 triệu
 20/01/2021
 Ninh Bình

Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime_oe Ninh Bình 2

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 7 triệu - 10 triệu
 20/01/2021
 Ninh Bình

Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ_oe Ninh Bình 2

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 7 triệu - 10 triệu
 20/01/2021
 Ninh Bình

Chăm Sóc Khách Hàng (tiếng Anh Thành Thạo) _oe Từ Sơn 2

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 7 triệu - 10 triệu
 20/01/2021
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh_oe Từ Sơn 2

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 7 triệu - 10 triệu
 20/01/2021
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime_oe Từ Sơn 2

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 7 triệu - 10 triệu
 20/01/2021
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ_oe Từ Sơn 2

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 7 triệu - 10 triệu
 20/01/2021
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Số 204 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Quy mô nhân sự
Trên 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
Đang cập nhật