CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA

Địa chỉ: 36 Tăng Bạt Hổ, Phường 12, Quận 05, HCM
Website: http://dkra.vn

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
36 Tăng Bạt Hổ, Phường 12, Quận 05, HCM

Quy mô nhân sự
20 - 150 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
http://dkra.vn