Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Hilton Đà Nẵng, 50 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: Đang cập nhật

10

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam đang tuyển dụng 10 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

(đà Nẵng) Nhân Sư Phụ Trách Mảng Tuyển Dụng

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aia Việt Nam

 10 triệu - 17 triệu
 31/05/2020
 Đà Nẵng

(đà Nẵng) Nhân Viên Hoạch Định Tài Chính / Kinh Doanh

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aia Việt Nam

 15 triệu - 20 triệu
 05/06/2020
 Đà Nẵng

(đà Nẵng) Chuyên Viên Tư Vấn Cấp Cao

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aia Việt Nam

 8 triệu - 15 triệu
 31/05/2020
 Đà Nẵng

(đà Nẵng) Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aia Việt Nam

 10 triệu - 20 triệu
 31/05/2020
 Đà Nẵng

(đà Nẵng) Tư Vấn Viên Lương Cứng 10 Triệu

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aia Việt Nam

 10 triệu - 17 triệu
 30/05/2020
 Đà Nẵng

(đà Nẵng) Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Lương Trên 10 Triệu

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aia Việt Nam

 10 triệu - 15 triệu
 31/05/2020
 Đà Nẵng

(đà Nẵng) Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aia Việt Nam

 10 triệu - 20 triệu
 30/06/2020
 Đà Nẵng, Quảng Nam

(đà Nẵng) Chuyên Viên Kinh Doanh Thu Nhập Trên 10 Triệu

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aia Việt Nam

 15 triệu - 25 triệu
 06/06/2020
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê

(đà Nẵng) Chuyên Viên Tư Vấn Lương Cứng Trên 15 Triệu

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aia Việt Nam

 10 triệu - 20 triệu
 31/05/2020
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê

Đà Nẵng - Nhân Viên Kinh Doanh Lương Cứng 10 Triệu

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aia Việt Nam

 10 triệu - 25 triệu
 16/06/2020
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê

Nhà tuyển dụng hàng đầu