Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Công Nghệ Đức Trí

Địa chỉ: NO03 LK68 khu Cổng Đồng, Tố Hữu Hà Đông

Quy mô nhân sự: Dưới 20 người

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Công Nghệ Đức Trí không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu