Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

Địa chỉ: Khu Lãm Làng, P. Vân Dương, TP. Bắc Ninh

Số nhân viên: 100-200

Website: benhvienquoctenhanduc.vn

9

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức đang tuyển dụng 9 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Y Sĩ Kiêm Điều Dưỡng Tại Phòng Khám Đa Khoa

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

 4 triệu - 12 triệu
 31/01/2020
 Bắc Ninh

Bác Sĩ Đa Khoa

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

 6 triệu - 30 triệu
 31/01/2020
 Bắc Ninh

Bác Sĩ Sản Phụ Khoa

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

 8 triệu - 30 triệu
 31/01/2020
 Bắc Ninh

Bác Sĩ, Y Sĩ Y Học Cổ Truyền

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

 4 triệu - 30 triệu
 31/01/2020
 Bắc Ninh

Dược Sĩ Phòng Khám Đa Khoa Nhân Đức

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

 4 triệu - 8 triệu
 31/01/2020
 Bắc Ninh

Nữ Hộ Sinh Tại Phòng Khám Đa Khoa

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

 4 triệu - 12 triệu
 31/01/2020
 Bắc Ninh

Kế Toán Bảo Hiểm

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

 7 triệu - 12 triệu
 31/01/2020
 Bắc Ninh

Bác Sĩ, KTv Chẩn Đoán Hình ảnh

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

 25 triệu - 30 triệu
 31/01/2020
 Bắc Ninh

Nhân Viên Lái Xe Bằng D

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

 7 triệu - 10 triệu
 20/02/2020
 Bắc Ninh

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu