Công ty Game Galaxy

Địa chỉ: Mộc bài- Bavet- Cambodia (biên giới Việt- Cam)
Website: Đang cập nhật

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty Game Galaxy không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Mộc bài- Bavet- Cambodia (biên giới Việt- Cam)

Quy mô nhân sự
150 - 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
Đang cập nhật