CÔNG TY TNHH DICENTRAL VIỆT NAM

Địa chỉ: 139 Pasteur, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số nhân viên: 100-200

Website: http://dicentral.com/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY TNHH DICENTRAL VIỆT NAM không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu