CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VN-J

Địa chỉ: Tổ Yên Phúc - Phường Biên Giang - Quận Hà Đông - Hà Nội.
Website: Đang cập nhật

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VN-J không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Địa chỉ
Tổ Yên Phúc - Phường Biên Giang - Quận Hà Đông - Hà Nội.

Quy mô nhân sự
Đang cập nhật

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
Đang cập nhật