Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng

Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn - An Lão - Hải Phòng
Website: habecohaiphong.com.vn

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Thị trấn Trường Sơn - An Lão - Hải Phòng

Quy mô nhân sự
150 - 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
habecohaiphong.com.vn