Cty TNHH Friendly Food

Địa chỉ: 72/74 Huynh van Nghe , Phuong 15 ,Quan Tan Binh
Website: Đang cập nhật

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Cty TNHH Friendly Food không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Địa chỉ
72/74 Huynh van Nghe , Phuong 15 ,Quan Tan Binh

Quy mô nhân sự
Đang cập nhật

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
Đang cập nhật