Công ty TNHH Sự kiện Dịch vụ Du lịch và Tư vấn Quốc tế Việt Kim

Địa chỉ: 4 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, quận 1
Website: https://vietkimtravel.com.vn/

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty TNHH Sự kiện Dịch vụ Du lịch và Tư vấn Quốc tế Việt Kim không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
4 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, quận 1

Quy mô nhân sự
Dưới 20 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
https://vietkimtravel.com.vn/