Công ty Cổ Phần LAHA Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 - Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội

Số nhân viên: 50-100

Website: lahaco.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Cổ Phần LAHA Việt Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu