CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BIGA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 05, Trung tâm giao thương quốc tế - Chợ Lim, Tiên Du, Bắc Ninh

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: biga.com.vn

11

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BIGA VIỆT NAM đang tuyển dụng 11 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kỹ Sư Xây Dựng Làm Việc Tại Bắc Ninh Lương 15- 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 15 triệu - 20 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội

Trưởng Phòng Kho Vận Làm Việc Tại Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 15 triệu - 20 triệu
 14/06/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Kỹ Sư Qs Làm Việc Tại Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 10 triệu - 15 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Sale Dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 12 triệu - 15 triệu
 12/06/2020
 Bắc Ninh

Nhân Viên Mua Hàng Làm Việc Tại Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 12/06/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Kỹ Sư Xây Dựng Làm Tại Bắc Ninh Thu Nhập 15- 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 15 triệu - 20 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Tại Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 10 triệu - 15 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Chuyên Viên Truyền Thông Marketing

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 15/06/2020
 Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Làm Việc Tại Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 6 triệu - 7 triệu
 15/06/2020
 Bắc Ninh

Nhân Viên Hỗ Trợ Phòng Dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 6 triệu - 8 triệu
 15/06/2020
 Bắc Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu