CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BIGA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 05, Trung tâm giao thương quốc tế - Chợ Lim, Tiên Du, Bắc Ninh

Số nhân viên: 200-500

Website: biga.com.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BIGA VIỆT NAM không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu