CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

Địa chỉ: Số 1- A3 khu nhà ở Ngọc Khánh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Read more: http://www.thongtincongty.com/company/3f1a9296-cong-ty-co-phan-xay-dung-va-phat-trien-cong-trinh-ha-tang/#ixzz5zHMIP5pT

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

4

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG không có tuyển dụng nào còn hạn.

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Công Trình Hạ Tầng

 15 triệu - 20 triệu
 10/10/2019
 Hà Nội, Cần Thơ

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Công Trình Hạ Tầng

 12 triệu - 15 triệu
 10/10/2019
 Hà Nội, Cần Thơ

Cán Bộ Thanh Quyết Toán

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Công Trình Hạ Tầng

 10 triệu - 12 triệu
 10/10/2019
 Hà Nội, Cần Thơ

Cán Bộ Trắc Đạc

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Công Trình Hạ Tầng

 10 triệu - 12 triệu
 10/10/2019
 Cần Thơ

Nhà tuyển dụng hàng đầu