CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HẢI PHÁT(Hải Phát Land)

Địa chỉ: tầng 2 - CT4 toà The Pride, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Số nhân viên: 50-100

Website: haiphatland.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HẢI PHÁT(Hải Phát Land) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu