CÔNG TY CỔ PHẦN MONPLUS VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 7, số 167 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Quy mô nhân sự: Dưới 20 người

Website: https://mongarden.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN MONPLUS VIỆT NAM không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu