Công ty CP Tư Vấn KSTK và Xây Dựng Năng Lượng

Địa chỉ: P504-chung cư Hoàng Sâm-phố Hoàng Sâm-Nghĩa Đô Cầu Giấy-Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: ceds.hn.vn@gmail.com

2

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty CP Tư Vấn KSTK và Xây Dựng Năng Lượng đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kỹ Sư Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi

Công Ty CP Tư Vấn Kstk Và Xây Dựng Năng Lượng

 10 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi

Công Ty CP Tư Vấn Kstk Và Xây Dựng Năng Lượng

 10 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu