Công ty Logitic An Đạt

Địa chỉ: Số 281 Tam Trinh, Quận Hoàng mai, Thành phố Hà Nội.
Website: ptite.shop@gmail.com

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty Logitic An Đạt không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Số 281 Tam Trinh, Quận Hoàng mai, Thành phố Hà Nội.

Quy mô nhân sự
Dưới 20 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
ptite.shop@gmail.com