Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Hùng , Thị trấn Minh Đức , Huyện Thuỷ Nguyên ,Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam.

Số nhân viên: 200-500

Website: betongminhduc.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu