Keshun Waterproof Technology Co., Ltd.

Địa chỉ: 145/8 Nguyen Van Troi Ward Q11 HCM
Website: http://www.keshun.com.cn/

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Keshun Waterproof Technology Co., Ltd. không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
145/8 Nguyen Van Troi Ward Q11 HCM

Quy mô nhân sự
150 - 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
http://www.keshun.com.cn/