CÔNG TY CỔ PHẦN SSC VIỆT NAM

Địa chỉ: P112 Nhà 7A TTĐH Thủy Lợi Ngõ 95 Chùa Bộc

Số nhân viên: 10-25

Website: www.sscvn.com.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN SSC VIỆT NAM không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu