CUONG TIN CONSTRUCTION CO.,LTD

Địa chỉ: Biên Hòa- Đồng Nai

Số nhân viên: 50-100

Website: www.facebook.com/cuongtinconstruction/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CUONG TIN CONSTRUCTION CO.,LTD không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu