Công ty CPTM thiết kế xây dựng quốc tế HTC

Địa chỉ: số 5, lô 5b, Trung Yên 6, Trung Hòa, Cầu Giấy

Số nhân viên: 50-100

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty CPTM thiết kế xây dựng quốc tế HTC không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu