Công Ty TNHH MTV Mỹ Thuật Ứng Dụng Và Quảng Cáo Vũ Trần

Địa chỉ: 111A Đường Hoa Lan, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 25-50

Website: https://vutranart.com/

10

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH MTV Mỹ Thuật Ứng Dụng Và Quảng Cáo Vũ Trần đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Chuyên Viên Phòng Kế Hoạch

Công Ty TNHH MTV Mỹ Thuật ứng Dụng Và Quảng Cáo Vũ Trần

 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty TNHH MTV Mỹ Thuật ứng Dụng Và Quảng Cáo Vũ Trần

 12 triệu - 15 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh [hcm]

Công Ty TNHH MTV Mỹ Thuật ứng Dụng Và Quảng Cáo Vũ Trần

 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Hoạch - Sản Xuất

Công Ty TNHH MTV Mỹ Thuật ứng Dụng Và Quảng Cáo Vũ Trần

 7 triệu - 10 triệu
 10/01/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế

Công Ty TNHH MTV Mỹ Thuật ứng Dụng Và Quảng Cáo Vũ Trần

 12 triệu - 15 triệu
 10/01/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH MTV Mỹ Thuật ứng Dụng Và Quảng Cáo Vũ Trần

 10 triệu - 15 triệu
 10/01/2020
 Hồ Chí Minh

Trợ Lí Giám Đốc

Công Ty TNHH MTV Mỹ Thuật ứng Dụng Và Quảng Cáo Vũ Trần

 10 triệu - 12 triệu
 15/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh (phú Nhuận)

Công Ty TNHH MTV Mỹ Thuật ứng Dụng Và Quảng Cáo Vũ Trần

 10 triệu - 15 triệu
 15/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế (phú Nhuận)

Công Ty TNHH MTV Mỹ Thuật ứng Dụng Và Quảng Cáo Vũ Trần

 8 triệu - 12 triệu
 15/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế

Công Ty TNHH MTV Mỹ Thuật ứng Dụng Và Quảng Cáo Vũ Trần

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu