CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM - AUSTRALIA

Địa chỉ: Thôn Thành Vân - Xuân Thành - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

4

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM - AUSTRALIA đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kỹ Sư Xây Dựng

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng Việt Nam - Australia

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2019
 Hà Tĩnh

Kỹ Sư Điện

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng Việt Nam - Australia

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Hà Tĩnh

Nhân Viên Cung ứng Vật Tư

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng Việt Nam - Australia

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2019
 Hà Tĩnh

Kế Toán Viên

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng Việt Nam - Australia

 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2019
 Hà Tĩnh

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu