Công ty TNHH DP Tâm Đan

Địa chỉ: 45M Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: www.dptamdan.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH DP Tâm Đan không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu