CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP - NICOTEX

Địa chỉ: Số 114 phố Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Số nhân viên: 500-1000

Website: http://nicotex.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP - NICOTEX không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu