Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Cao Thiếu Hà

Địa chỉ: 187 Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Số nhân viên: 10-25

Website: gaoshaoxia.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Cao Thiếu Hà không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu