CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT EBS

Địa chỉ: 19 Han Van Nhiep- P An Phú Quan 2

Số nhân viên: 25-50

Website: www.ebs-eng.com

4

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT EBS không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kỹ Sư Điện- Điện Nhẹ Elv

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Ebs

 7 triệu - 15 triệu
 10/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án/ Bán Lẻ

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Ebs

 10 triệu - 12 triệu
 10/10/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện- Điện Nhẹ Elv (biết Tiếng Anh)

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Ebs

 7 triệu - 15 triệu
 20/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án/ Bán Lẻ

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Ebs

 7 triệu - 10 triệu
 10/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu