CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT EBS

Địa chỉ: 19 Han Van Nhiep- P An Phú Quan 2

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: www.ebs-eng.com

5

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT EBS đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án/ Bán Lẻ

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Ebs

 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện- Điện Nhẹ Elv (biết Tiếng Anh)

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Ebs

 7 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện- Điện Nhẹ Elv

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Ebs

 7 triệu - 15 triệu
 28/02/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án/ Bán Lẻ

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Ebs

 7 triệu - 10 triệu
 10/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu