CTY TNHH MTV LLC MIZUKI

Địa chỉ: 150 Duy Tân, Hải Châu

Số nhân viên: 10-25

Website: https://mizuland.vn/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CTY TNHH MTV LLC MIZUKI không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu