Vườn Ãm Thực 28

Địa chỉ: Số 28 Ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: vuonamthuc28.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Vườn Ãm Thực 28 không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu