Công ty TNHH Giấy Lan Vi

Địa chỉ: 47 - 49 Ỷ Lan, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú
Website: http://www.lanvipaper.com.vn/

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty TNHH Giấy Lan Vi không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
47 - 49 Ỷ Lan, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú

Quy mô nhân sự
20 - 150 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
http://www.lanvipaper.com.vn/