CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HANTEK

Địa chỉ: Gemek 2 lê trọng tấn

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: http://www.hantek.com.vn/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HANTEK không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu