Công Ty Xây Dựng & Trang trí nội thất Khang Huy

Địa chỉ: 443/14 Lê Văn Sỹ Phường 12 Quận 3

Số nhân viên: 10-25

Website: https://www.khanghuy.com.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty Xây Dựng & Trang trí nội thất Khang Huy không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu